fbpx
2393*

אצלנו תוכלו למצוא

הלוואה אל מול
קרנות השתלמות

יש לך קרן השתלמות? הקרן שלך שווה כסף אפילו אם הכספים עדיין לא נזילים. יש לך זכות לקבל בקלות הלוואה על חשבון הכספים הצבורים בקרן בתנאים טובים ואפשר גם לקזז את ההלוואה מהיתרה של הקרן.

אצלנו תוכלו למצוא

הלוואה אל מול
קרנות השתלמות

יש לך קרן השתלמות? הקרן שלך שווה כסף אפילו אם הכספים עדיין לא נזילים. יש לך זכות לקבל בקלות הלוואה על חשבון הכספים הצבורים בקרן בתנאים טובים ואפשר גם לקזז את ההלוואה מהיתרה של הקרן.

קרן השתלמות היא מקור עצמאי לקבלת הלוואה כספית על חשבון הכספים הצבורים בה. אם קרן ההשתלמות נזילה (עברו לפחות שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה בקרן) החוק מאפשר הלוואה של עד 80% מהיתרה שצבורה בקרן. אם הקרן עדיין לא נזילה (כלומר עברו פחות משש שנים מאז מועד ההפקדה הראשונה לקרן), מאפשר החוק הלוואה של עד 50% מהיתרה הצבורה בקרן*.
*חשוב לדעת שהחברות לא תמיד מאפשרות את סכום ההלוואה המקסימלי.
הליך קבלת הלוואה מקרן השתלמות הוא פשוט, זריז, בליווי מלא שלנו וקבלת אישור עד 48 שעות.
אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך לקבל את ההלוואה ולמצוא את מסלול ההחזר שמתאים לצרכים שלך.

קרן השתלמות היא מקור עצמאי לקבלת הלוואה כספית על חשבון הכספים הצבורים בה. אם קרן ההשתלמות נזילה (עברו לפחות שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה בקרן) החוק מאפשר הלוואה של עד 80% מהיתרה שצבורה בקרן. אם הקרן עדיין לא נזילה (כלומר עברו פחות משש שנים מאז מועד ההפקדה הראשונה לקרן), מאפשר החוק הלוואה של עד 50% מהיתרה הצבורה בקרן*.
*חשוב לדעת שהחברות לא תמיד מאפשרות את סכום ההלוואה המקסימלי.
הליך קבלת הלוואה מקרן השתלמות הוא פשוט, זריז, בליווי מלא שלנו וקבלת אישור עד 48 שעות.
אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך לקבל את ההלוואה ולמצוא את מסלול ההחזר שמתאים לצרכים שלך.

איך זה עובד

הזנת הפרטים באתר ושליחת הבקשה

בדיקת חיווי ודרוג האשראי

מכרז ריביות ותנאים בין גופי המימון על מנת לקבל את הריבית המופחתת ביותר

קבלת אישור להלוואה (ניתן לקבל תוך 3 שעות)

הכסף עובר לחשבון (בין 1-3 ימי עסקים)

פתיחת תפריט נגישות
×

טופס לבקשת הלוואה
אל מול קרנות השתלמות

טופס לבקשת הלוואה
כנגד שיעבוד רכב

טופס לבקשת הלוואה
אל מול נכס קיים

טופס לבקשת הלוואה
אל מול ביטוחים

טופס לבקשת הלוואה 
חוץ בנקאית לכל מטרה

טופס לבקשת הלוואה
כנגד שיעבוד רכב

טופס לבקשת הלוואה
לעסקים בערבות מדינה

טופס לבקשת הלוואה
לעסקים קטנים ועצמאיים

טופס לבקשת ייעוץ
משכנתאות

טופס לבקשת ערבות 
בנקאית בתשלום חודשי